Πρωτόδικα απορρίφθηκε η αγωγή για την Τράπεζα της Ανατολής. Προχωρούν σε Έφεση οι συμμετέχοντες.

Του Ελευθέριου Ρήνου Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε η αίτηση που κατέθεσα προσωπικά, με τη συμμετοχή πληθώρας ιδιοκτητών μετοχικών τίτλων της Τράπεζας της Ανατολής, η οποία απορροφήθηκε από την Εθνική Τράπεζα το 1932. Πρόκειται για πρωτόδικη απόφαση, στην οποία υπάρχει δικαίωμα των αιτούντων να καταθέσουν Έφεση. Η απορρόφηση μέσω εξαγοράς της Τράπεζας της[Περισσότερα…]